ALGEMENE VOORWAARDEN SPUITCABINE VERHUUR

Algemene voorwaarden

Indien u de spuitcabine en alle bijbehorende faciliteiten en materialen huurt gaat u te allen tijde akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing en zullen op het contract dat u als huurder tekent altijd kenbaar zijn.

  • Huurder mag geen vast ingestelde cabine instellingen wijzigen (bijv. temperatuur instellingen).
  • Huurder is zelf verantwoordelijk voor het voorzien in en gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Huurder mag alleen producten gebruiken welke conform de vigerende VOS regelgeving zijn toegestaan.
  • Huurder verstrekt aan verhuurder, na afloop van de verhuurperiode, een lijst met verspoten producten en hoeveelheden (voor de VOS boekhouding).
  • Huurder is verantwoordelijk voor de juiste afvoer van rest producten conform de milieu regelgeving.
  • Bij gebruik van een spuitpistool dient te allen tijde een borgsom te worden betaald. De hoogte hiervan zal ruim van tevoren kenbaar worden gemaakt aan u als huurder.
  • Huurder dient spuitcabine schoon achter te laten en zich te melden voor locatie wordt verlaten.
  • Verhuurder is niet aansprakelijk voor stof of andere verontreinigingen in gespoten delen.